Serveis

     
ORIENTACIÓ FAMILIAR

En el CPSMM oferim assessorament i orientació sobre els dubtes que sorgeixen davant el naixement d’un fill sord o bé al llarg del seu creixement i educació, així com també sobre altres aspectes que poden preocupar les famílies amb membres sords.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb: social.sordmat@gmail.com

REFORÇ ESCOLAR

En el CPSMM oferim un espai gratuït de reforç escolar per a alumnes sords. El servei es realitza mitjançant el voluntariat i té com a objectiu ajudar els alumnes en la comprensió de les assignatures que treballen a l’escola o a l’institut, així com una millora de la comprensió lectora i de l’escriptura.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb: social.sordmat@gmail.com

PSICOLOGIA

El CPSMM està en contacte amb professionals del camp de la psicologia que parlen LSC i que ofereixen assessorament psicològic a persones sordes o bé a familiars de persones sordes. Els socis del centre tenen descomptes en les tarifes del servei.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb: social.sordmat@gmail.com

JOVENTUT

L’espai jove del CPSMM pretén oferir l’oportunitat al joves sords de trobar amistats, comunicar-se amb ells i desenvolupar-se socialment, oferint activitats per a joves i l’oportunitat de treballar per a un futur millor conjuntament amb els seus iguals.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb: joventut.sordmat@gmail.com

VOLUNTARIAT

Al CPSMM tenim una bossa de voluntaris per aquelles persones que vulguin col·laborar amb l’associació i a la vegada vulguin conèixer millor la comunitat sorda de Mataró i practicar la llengua de signes catalana (LSC). El requisit que es demana és que el voluntari tingui un nivell mínim (Nivell 1) de coneixement de la LSC.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb: social.sordmat@gmail.com

Omplir el formulari online de la bossa de voluntariat


CURSOS DE LLENGUA DE SIGNES (LSC)

Al CPSMM oferim cursos de llengua de signes catalana (LSC). Els cursos es fan a la seu de l’associació, al c. Sant Cugat, 120, Bx (Mataró). Els cursos de LSC estan dirigits a totes aquelles persones que volen aprendre la llengua de signes catalana o bé que volen perfeccionar-la. S’organitzen els següents cursos: mòdul d’introducció bàsica i els nivells A1, A2, B1 i B2.

SERVEI D’INTÈRPRET

Els socis del CPSMM tenen un descompte en la tarifa del servei d’interpretació, gràcies a un conveni que hem signat amb una empresa privada que realitza aquest servei.

LABORAL

En el CPSMM treballem conjuntament amb soci de la empresa privada de SOGAM, S.L que ofereixen oportunitats de treball per al col·lectiu de persones sordes. 

Així mateix, el CPSMM, col·labora en l’activitat que realitza FESOCA de difusió de les possibilitats laborals de les persones sordes entre les empreses de l’entorn per tal de donar a conèixer la nostra associació i els avantatges fiscals de la contractació d’una persona sorda.


Per a més informació poseu-vos en contacte amb: laboral.sordmat@gmail.com

Servei laboral de FESOCA: http://www.fesoca.org/cat/servei-laboral/